12. Behandling och Mediciner

Tolerans?

2015-12-09 07:09 #0 av: smajliz

Hej

Jag tar sertralin 100mg och sobril 15 mg någon gång då och då. Kan man bli tolerant mot sobril om man tar det typ 1 gång i veckan?

Anmäl
2015-12-09 18:10 #1 av: Annielle

Det är knappast troligt om man tar den så sällan!

Var dig själv, det finns redan så många andra.

Anmäl
2015-12-13 12:16 #2 av: [Desdemonas]

Det har jag svårt att tro.

Anmäl
2015-12-13 16:19 #3 av: Zadeira

Enligt Fass så kan Sobril användas med en normaldosering på 15 mg 3 gånger dagligen utan att någon direkt ökad risk för invänjning finns. Med andra ord så borde det inte finnas någon risk för tolerans och tillvänjning för dig med den användnigen du har.


Anmäl
2015-12-18 19:31 #4 av: vallhund

#3 Har du en annan utgåva av FASS än mig? Jag hittar inte det du påstår i texten om Sobril/Oxaskand.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2015-12-18 20:17 #5 av: Annielle

Jag skulle definitivt akta mig för en sådan hög dos som 15 mg 3 gånger om dagen, oavsett om det står någonstans att det inte skulle göra en beroende. Kanske fungerar det för någon utan risk, men jag känner en som har ätit endast 5 mg tre gånger om dagen under längre tid och fick väldiga besvär av att dra ner på den dosen.

Var dig själv, det finns redan så många andra.

Anmäl
2015-12-19 09:51 #6 av: vallhund

Svårast verkar vara att dra ner från ca 2.5 mg till 0. Då är det knappast ett fysiologiskt beroende utan mer ett psykiskt.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2015-12-19 15:59 #7 av: Zadeira

#4 Bläddra ner till Dosering och administreringssätt, läs punkt 4.2

http://www.fass.se/LIF/product?5&userType=2&nplId=19731214000088&docType=6

Normaldosering: 15 mg 3-4 gånger dagligen, som vid behov kan ökas till 25 mg 3-4 gånger dagligen."


Anmäl
2015-12-19 22:15 #8 av: vallhund

"Dosering

Normaldosering: 15 mg 3-4 gånger dagligen, som vid behov kan ökas till 25 mg 3-4 gånger dagligen.

Till äldre/känsliga patienter: 10 mg 2-3 gånger dagligen, vid behov en försiktig ökning till 15 mg 3-4 gånger dagligen.

Lättare orostillstånd: 10 mg 3-4 gånger dagligen.

Ångest och oro i samband med depressioner: 25 mg 3-4 gånger dagligen. Vid samtidiga sömnsvårigheter ges 15-25 mg av dygnsdosen ca 1 timme innan sänggåendet.

Premedicinering före operation: 25-50 mg till kvällen dagen innan.

Premedicinering vid tandbehandling: 15 mg till kvällen dagen innan samt 1 timme före behandling.

Delirium tremens, predeliriösa tillstånd och akuta abstinenssymtom: 15-25 mg 3-4 gånger dagligen.

Efter längre tids användning bör dosen minskas gradvis för att undvika utsättningsfenomen. Läkemedelsbehandling av ångest skall ske inom ramen för en genomtänkt behandlingsplan. Behandlingen skall i möjligaste mån inledas, uppföljas och avslutas av en och samma läkare.

Varningar och försiktighet

Generellt bör försiktighet iakttas vid behandling av äldre, patienter med nedsatt lever- och njurfunktion, vid myastenia gravis, respiratorisk insufficiens, nedsatt allmäntillstånd och vid behandling av missbrukare.

Försiktighet bör även iakttas vid samtidig behandling med andra psykofarmaka och vid intag av alkohol.

Man bör överenskomma med patienten om behandlingens längd samt uppmärksamma patienten på de vanliga initiala biverkningarna. Hos äldre kan förvirringstillstånd uppträda vid för hög dosering.

Sömnsvårigheter kan bero på psykisk eller somatisk sjukdom. Längre tids sömnsvårigheter bör därför utredas med avseende på detta.

Bensodiazepiner bör inte ges till barn utan noggrann utvärdering av behandlingsbehovet. Den totala behandlingstiden ska vara så kort som möjligt.

Beroende

Beroende förekommer under behandling med bensodiazepiner, framför allt vid långtidsbehandling. Bensodiazepiner skall därför förskrivas endast efter noggrant övervägande av indikationen och för kortast möjliga tid. Fortsatt behandling bör prövas noggrant och långvarig behandling endast ges efter noggrann värdering av nyttan och riskerna.

Utsättning

Utsättningssymtomen är mycket varierande liksom durationen. Symtomen kan inskränka sig till tremor, rastlöshet, sömnlöshet, oro, huvudvärk och koncentrationssvårigheter, men svettningar, muskel- och magspasmer förekommer liksom perceptoriska förändringar och i sällsynta fall depersonalisation, delirium och konvulsioner. Vid utsättningssymtom är en noggrann medicinsk kontroll och stöd till patienten nödvändiga. Plötslig utsättning bör undvikas och i stället ett utsättningsschema med gradvis dosreducering följas."
http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19880219000026

Visserligen är jag bara leg. ssk med specialistkompetens inom psykiatri med ca 30 års erfarenhet av beroendevård så du vet förmodligen mer än mig.

Var det något annat?

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2015-12-20 10:36 #9 av: Zadeira

#8 Ursäkta mig då för att jag läste på Fass men inte var noga tillräckligt med hur jag skrev här. Läste hela texten på Fass (så att länka till hela var bara onödigt) och tänkte att på det sättet som TS skrev ville jag bara vara nog med att sannolikheten att beroende på TS dos inte är särskilt stor. Och ja, jag tar själva benzo vid behov så jag vet hur det funkar.

Du behöver inte bli nedlåtande! Vad menar du med "Var det något annat?" Det var du som frågade från början och inledde en diskussion. Du kunde lika gärna i första inlägget i så fall specificera din stora 30 åriga kunskap av beroendevård och berätta vad du har för åsikt och hjälpa TS direkt! Det hade TS haft större nytta av!


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.