2010-05-21 21:24 #0 av: sighni

Jag har läst "när någon i din närhet har en depression" av Christina Gustavsson. Hon är överläkare med specialistkompetens inom allmän psykiatri, rättspsykiatri och allmänmedicin. Är man någorlunda van läsare är det en tämligen lättläst bok. Hon går igenom vad som händer i hjärnan vid depression och om symtom och olika typer av behandling. Hon beskriver hur depressionssymtomen kan te sig hos barn, ungdomar, äldre och hos kvinnor (vid PMS t.ex.). Hur viktigt det är att söka hjälp särskilt om man har funderingar på döden och hur viktig roll vänner och anhöriga har. Ett kapitel handlar om "humörsvängningar" vid andra sjukdomar. Det är vanligt vid t.ex. lungsjukdomar, thyroidea, B-vitaminbrist, hjärtsjukdom för att nämna några. Det är viktigt att läkaren undersöker så att behandlingen blir rätt. Det finns tillstånd som ger depressionssymtom och som är symtom på en somatisk åkomma och som faktiskt är behandlingsbara. Hon ger många fallbeskrivningar och det tycker jag är intressant. Där finns en ledsen sjuåring, en tioåring som sängväter, en tolvårig flicka, ett trettonårigt skilsmässobarn, en mamma till en kvinna med utvecklingsstörning som drabbats av depression, en ung kvinna (21 år) som är deprimerad, en kompis, en kvinnlig alkoholist, en deprimerad lantbrukare en terapeut, en väninna till en kvinna som begått självmord, en psykolog, behandlingshemspersonal (alkoholproblem), en person med hjärtsjukdom och författaren Gunilla Dahlgren. Detta kapitel är det som ger mest i boken. Författaren ger förslag på vart man kan ringa vid behov, adresser till patientföreningar, litteraturförslag och hemsidor